شرکت مهرطب جی بااندیشه ایجادیک مجموعه تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی ،باهدف تامین نیازهای بخش سلامت جامعه درسال ۱۳۸۹ طرح ریزی ودرهمان سال اقدام به تاسیس کارخانه تولیدی خود نمود.این شرکت در سال ۱۳۹۰به بهره داری رسید.

شرکت مهرطب جی درفاز اول تولید،پک های جراحــی استریل ،پدهای الکلی و محصــولات پزشکی یکبار مصرف رابا مجهزترین تکنولوژی ومتدهای روز دنیا طبق اســتانـــداردهای بین الملــلی ISO13485 و  ISO9001  تولید نمود.

شرکت مهرطب جی پیرو سیاست های خودکفایی کشور در سال ۱۳۹۵با هلدینـــگ آتی پی ادغـــام وتوان تولیـــدی خـــود را بـه صورت چشمگیری افزایش داد.همچنین توانست تولید انواع باند وآتل های گچی رابه مجـموعه خود اضافه کند.

اهداف تدوین شده این مجموعه به روز نگه داشتن نیروهای متخصص از طریق آموزش وتحقیق مداوم ،بالا بردن کیفیت ،افزایش رضایت مشتریان وتلاش برای کسب گواهینامه های بین المللی بیشتر می باشد.

دراین راستـاگواهینامه های  GMP و ISO10002 درسال ۱۳۹۶اخــذ گردید که این موفقیت در جهت بهبود مستمردرنحوه ارتباط با مشتریان وجلب رضایت واطمینان بیشتر آنها وشناخته شدن به عنوان یک عضوبرجسته در زمینه ی تولید وعرضه تجهیزات پزشکی در سطح ملی وبین المللی می باشد.